Minister Inwestycji i Rozwoju w rozporządzeniu do Ustawy o podatku dochodowym zaliczył montaż instalacji fotowoltaicznych do prac termomodernizacyjnych. Zgodnie z tym rozporządzeniem właścicielom instalacji fotowoltaicznych powstałych po 1 stycznia 2019 przysługuje więc

Ulga termomodernizacyjna. 

Koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej można odpisać od uzyskiwanych dochodów. Maksymalnie można odpisać kwotę 53 000 złotych czyli koszt prawie każdej instalacji prosumenckiej w Polsce.

Od 1 stycznia 2019 każdy kto zakupi instalację fotowoltaiczną uzyska ulgę podatkową od 18% do 32 %. w zależności od wielkości uzyskiwanego rocznego dochodu. Ulga jest przeznaczona jest dla właścicieli budynków mieszkalnych, a rozliczać ją można przez maksymalnie 6 lat.

Dzięki tej uldze zakup instalacji fotowoltaicznej staje się jeszcze bardziej atrakcyjny i uzasadniony ekonomicznie. Skraca ona okres zwrotu poniesionych nakładów na instalację do 5 – 6 lat. Daje to zwrot z zainwestowanych pieniędzy na poziomie od 16 do 20 %.

Skontaktuj się z nami w celu otrzymania oferty na zakup instalacji fotowoltaicznej!  Kontakt