Instalacja fotowoltaiczna to idealne rozwiązanie dla gospodarstwa rolnego.

Rolnikom i hodowcom, którzy zakupią i zamontują instalację fotowoltaiczną na potrzeby gospodarstwa rolnego przysługuje ulga inwestycyjna.

25 % wartości instalacji odliczane jest od podatku rolnego.

Ulga jest przyznawana przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta po zakończeniu inwestycji na podstawie okazanych dowodów zakupu. 

Z ulgi mogą skorzystać podatnicy podatku rolnego – osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami, posiadaczami lub użytkownikami wieczystymi gruntów. Podstawa prawna dla ulgi to Ustawa o Podatku Rolnym z dnia 15 listopada 1984 roku.

Ulgę można rozliczać przez okres 15 lat