Instalacje fotowoltaiczne

Systemy fotowoltaiczne (PV – photovoltaics) przetwarzają promieniowanie słoneczne bezpośrednio w energię elektryczną, bez zanieczyszczeń, hałasu i innych czynników niekorzystnych ze względu na ochronę środowiska. Dzielimy je na:

Mikroinstalacje – do 50 kWp

Instalacje te powstają najczęściej na prywatnych domach mieszkalnych są to wtedy tzw. instalacje prosumenckie i dla firm. Chociaż każda z nich ma inny sposób rozliczeń za oddaną energię do sieci to podstawową cechą wspólną jest dobry dobór wielkości instalacji do zapotrzebowania. Dobrze zaprojektowana i wykonana instalacja fotowoltaiczna powinna zaspokoić w maksymalnym stopniu zapotrzebowanie na energię elektryczną gospodarstwa domowego lub firmy generując duże oszczędności tytułem obniżonych rachunków za energie elektryczną nawet do 90 %.

Prosument czyli właściciel prywatnej instalacji na domu mieszkalnym rozlicza się z Zakładem Energetycznym poprzez system tzw. opustów. Polega on na tym, że wprowadzone do sieci chwilowe nadwyżki energii wyprodukowane np. w słoneczny letni dzień można odebrać nocą lub w zimie. Sieć energetyczna działa w tym wypadku jak wielki akumulator. Rozliczenia przeprowadzane są w skali roku.
Wprowadzone zasady rozliczeń gwarantują zwrot kosztów budowy nowoczesnej instalacji fotowoltaicznej do 9 lat. Daje to zwrot z kapitału 11 % rocznie, niemożliwy do osiągnięcia w żadnym banku. Trwałość instalacji to okres min 30 lat. Po okresie zwrotu instalacja przynosi więc jeszcze wiele lat co roku pewny zysk.
System rozliczeń nie zmienia się w przypadku skorzystania z dotacji na budowę instalacji. Wszelkie dotacje zmniejszają więc okres zwrotu nakładów – np. 40% dotacji skraca ten okres do 5 lat.

Firmy posiadające instalacje fotowoltaiczne odpisują podatek VAT (-23%) wykazany na fakturze zakupowej, a ponadto mogą dokonać odpisów amortyzacyjnych. Obniża to znacznie koszt instalacji. Inwestycja w instalację fotowoltaiczną daje zwrot poniesionych kosztów w okresie do 9 lat czyli stopę zwrotu 11 % niemożliwą do osiągnięcia w żadnym banku. Obliczenia są dla obecnej ceny energii, która wg różnych zapowiedzi ma drastycznie wzrosnąć. Skróci wtedy odpowiednio drastycznie okres zwrotu. Firmy sprzedają nadwyżki wytworzonej energii po cenie hurtowej czyli ok. 1/3 ceny zakupu energii z sieci. Dlatego bardzo ważny jest dobór wielkości instalacji tak by jak najwięcej energii z instalacji zużyć na potrzeby firmy.

Dodatkowymi zaletami wszystkich mikroinstalacji są:
– uproszczone procedury przyłączeniowe do sieci
– przyłączenie wraz z dostarczeniem i zainstalowaniem nowego licznika dwukierunkowego są po stronie Zakładu Energetycznego

Komercyjne instalacje fotowoltaiczne – powyżej 50kW

Oferujemy wybudowanie gotowej elektrowni fotowoltaicznej dowolnej mocy (elektrowni słonecznej) pod klucz w oparciu o moduły fotowoltaiczne najwyższej jakości. Posiadamy doświadczenie w projektowaniu jak i budowaniu tego typu instalacji.
Zapraszamy do omówienia warunków wykonania zarówno mikroinstalacji jak i dużej instalacji. Kontakt
Oferujemy wszelką pomoc w finansowaniu i uzyskiwaniu dotacji. Finansowanie