Pompy ciepła to niskie koszty ogrzewania 

Pompa ciepła wykorzystuje ogromne ilości energii cieplnej, które utrzymują się w naturalnych pokładach np. w ziemi, powietrzu, wodzie. Źródła te z racji niskiej temperatury nie nadają się do bezpośredniego wykorzystania. Dzięki jednak odpowiedniej konstrukcji pompy ciepła  możliwe jest pozyskanie i wykorzystanie tej energii w sposób ekonomicznie opłacalny.

Węzeł grzewczy oparty o pompę ciepła to mechanizm, którego podstawowym zadaniem jest “transport” ciepła o niższej temperaturze, do miejsca o wyższej temperaturze. Ten ciekawy proces jest możliwy, dzięki odpowiedniej konstrukcji pompy, która jest zaopatrzona w sprężarkę. Pompa ciepła kondensuje otrzymaną energię cieplną np. z powietrza, z gleby czy wody, by oddać ciepło do wnętrza pomieszczeń. Aby pompa mogła zadziałać, jedyne, czego potrzebuje, to prąd. Eliminuje to konieczność podłączania do domu instalacji gazowej czy innego źródła paliwa stałego czy ciekłego. 

Podstawowym kryterium jakości pompy jest współczynnik efektywności pompy ciepła COP, który obliczamy dzieląc moc grzewczą pompy przez moc pobraną z sieci elektrycznej. COP = moc grzewcza /moc pochodząca z energii elektrycznej. Średnio COP dla pomp ciepła mieści się w zakresie 3-4,5. Pokazuje to jakie możemy uzyskać oszczędności na ogrzewaniu – np. przy poborze mocy elektrycznej 2,5 kW uzyskamy średnio 10 kW mocy grzewczej. Tak więc rozwiązanie oparte na zastosowaniu pompy ciepła zapewnia bardzo niskie koszty eksploatacyjne.

Pompa ciepła może również (przy odwróceniu obiegu „transportu” ciepła)  latem ochładzać pomieszczenia. 

Najlepszym ekonomicznie rozwiązaniem jest zasilanie pompy ciepła energią elektryczną uzyskaną z własnej instalacji fotowoltaicznej. Uniezależnia to nas praktycznie od Zakładu Energetycznego, a co najważniejsze od płacenia rachunków za energię elektryczną i za ogrzewanie domu.