Finansowanie Dotacje

Pozyskiwanie środków na inwestycje w Odnawialne Źródła Energii

Zajmujemy się kompleksowym pozyskaniem dotacji na inwestycje w OZE, głównie fotowoltaikę. Stale monitorujemy stan aktualnych naborów w całej Polsce z programów unijnych oraz ze środków krajowych NFOŚIGW, .

Obecnie można skorzystać z wielu źródeł finansowania inwestycji, które pokazujemy w kolejnych zakładkach działu Finansowanie.

Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie. Szczegółowo analizujemy potrzeby klienta i wyszukujemy do nich odpowiednią linię finansowania. Następnie prowadzimy proces aplikacyjny:  pomagamy w sporządzeniu wniosku o dotację, wyjaśniamy ewentualne zapytania instytucji i monitorujemy na bieżąco przebieg aplikacji.

W ramach kompleksowej obsługi inwestycji realizujemy opracowany biznesplan. Za uzyskane środki finansowe budujemy planowaną instalację odnawialnych źródeł energii. 

W kolejnych zakładkach działu “Finansowanie” znajdziesz przykłady różnych form dotacji i ulg podatkowych na instalacje OZE.