Jednostki Samorządu Terytorialnego, wspólnoty mieszkaniowe oraz spółdzielnie mieszkaniowe!

Serdecznie zapraszamy do darmowych konsultacji jak skorzystać z dofinansowań  w nowym budżecie z Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Pomoc Unijna realizowana przez Wojewódzkie Regionalne Programy Operacyjne obejmuje m.in. projekty poprawy efektywności energetycznej budynków publicznych i wielorodzinnych budynków mieszkalnych, budowę inteligentnych sieci energetycznych, instalacje do produkcji energii z OZE oraz opracowanie i realizację przez samorządy strategii niskoemisyjnego rozwoju.

JST są naturalnymi beneficjantami unijnej pomocy i mogą  wspierać rozwój fotowoltaiki. Tego typu rozwiązanie daje możliwość ograniczenia kosztów funkcjonowania poprzez znaczne obniżenie wysokości rachunków za energię elektryczną. Fotowoltaika jest także zabezpieczeniem przed stale rosnącymi cenami energii i pozwala zarabiać na odsprzedaży nadwyżek prądu do sieci energetycznej.

Szkoły, szpitale, zakłady komunalne, przychodnie, jednostki straży pożarnej oraz pozostałe jednostki sektora finansów publicznych mogą się ubiegać o dofinansowania i niskooprocentowane pożyczki na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych. Natomiast programy grantowe  dla gmin mogą być dystrybuowane wśród społeczności lokalnej i  przeznaczane na instalowanie fotowoltaiki na domkach jednorodzinnych do ich zasilania w energię elektryczną.

Spółka Polsol oferuje dla Jednostek Samorządu Terytorialnego:

  • audyt,
  • analizę ekonomiczną oraz projekt koncepcyjny elektrowni,
  • pomoc w uzyskaniu źródeł finansowania,
  • nowoczesne rozwiązania w branży spełniające wszelkie kryteria projektu,
  • dostawa, montaż i testy technologiczne elektrowni fotowoltaicznej pod klucz przez wykwalifikowany personel,
  • wykonanie dokumentacji powykonawczej,
 • uruchomienie instalacji fotowoltaicznej po odbiorze przez operatora sieci.

Polsol to stabilny i pewny partner z wieloletnim doświadczeniem w branży fotowoltaicznej. Zapraszamy do Kontakt