Instalacje fotowoltaiczne idealnie sprawdzają się w gospodarstwach rolnych. Nowoczesne rolnictwo wykorzystuje bardzo dużo maszyn i urządzeń zasilanych energią elektryczną. Ilość ta będzie rosła z każdym rokiem, a niestety ceny energii elektrycznej rosną drastycznie. Poprawę rachunku ekonomicznego może przynieść instalacja fotowoltaiczna, która wytwarzając energię ze słońca obniży koszty działania gospodarstwa rolnego.

Instalacje fotowoltaiczne możemy montować na kurnikach, chlewniach, oborach, chłodniach i przetwórniach owocowo-warzywnych. Mogą być także zamontowane na innych zabudowaniach gospodarczych, a nawet gruntach i nieużytkach rolnych.

Skontaktuj się z nami – Kontakt

Przeprowadzimy analizę potrzeb energetycznych Twojego gospodarstwa. Zaoferujemy optymalne rozwiązanie zmniejszenia kosztów jego działania.

Ministerstwo Energii potwierdziło, że mikroinstalacje należące do rolników można w obecnym stanie prawnym traktować jako instalacje prosumenckie, a więc przysługuje im prawo do rozliczeń w systemie opustów. Oznacza to korzystny sposób rozliczeń z Zakładem Energetycznym.

Prosument wyprodukowaną energię w pierwszej kolejności zużywa, a nadwyżki wprowadza do sieci energetycznej. Sieć energetyczna działa w tym wypadku jak wielki akumulator. Wprowadzoną do sieci nadwyżkę energii wyprodukowaną np. w słoneczny letni dzień można odebrać nocą lub w zimie. Rozliczenia przeprowadzane są w skali roku.

Wprowadzone zasady rozliczeń gwarantują zwrot kosztów budowy nowoczesnej instalacji fotowoltaicznej do  9 lat. Daje to zwrot z kapitału 11 % rocznie, niemożliwy do osiągnięcia w żadnym banku. Trwałość instalacji to okres min 30 lat. Po okresie zwrotu instalacja przynosi więc jeszcze wiele lat co roku pewny zysk. 

System rozliczeń nie zmienia się w przypadku skorzystania z dotacji na budowę instalacji. Wszelkie dotacje zmniejszają więc okres zwrotu nakładów – np. 40% dotacji skraca ten okres do 5 lat.

25 % kosztu montażu instalacji fotowoltaicznej rolnik  może odpisać od podatku rolnego. Pomniejsza to dodatkowo okres zwrotu. Omawiamy to szerzej w zakładce Finansowanie

Skorzystaj z naszej oferty na wykonanie nowoczesnej, zbudowanej z najlepszych i sprawdzonych podzespołów instalacji fotowoltaicznej.  

Skontaktuj się z nami w celu otrzymania oferty! Kontakt