Instalacja fotowoltaiczna w firmie to rozwiązanie dające możliwość ograniczenia kosztów działalności, dzięki obniżeniu wysokości opłat za prąd. Godzinowy wykres największej produkcji fotowoltaiki, pomiędzy godzinami 7 a 17, pokrywa się w z czasem pracy większości firm.  Produkowana wtedy energia elektryczna, przy dobrze dobranej wielkości instalacji fotowoltaicznej, może być prawie w całości zużyta na potrzeby zasilania firmy.

Skontaktuj się z nami – Kontakt

Przeprowadzimy analizę potrzeb energetycznych Twojej firmy. Zaoferujemy optymalne rozwiązanie zmniejszenia kosztów działania.

Firmy sprzedają nadwyżki wytworzonej energii po cenie hurtowej czyli ok. 1/3 ceny zakupu energii z sieci. Dlatego bardzo ważny jest dobór wielkości instalacji tak, by jak najwięcej energii z instalacji zużyć na potrzeby firmy. Odpowiednią wielkość instalacji dobierzemy indywidualnie dla każdej firmy podczas audytu w  siedzibie firmy.

Panele fotowoltaiczne możemy zainstalować zarówno na dachu jak i na gruncie, a nawet na elewacji. Istotne jest, aby mieć na uwadze występujące obecnie lub w przyszłości zacienienie dachu lub terenu.

Inwestycja w instalację fotowoltaiczną daje zwrot poniesionych kosztów w okresie do 9 lat czyli stopę zwrotu nakładów 11 % niemożliwą do osiągnięcia w żadnym banku.  Powyższe wyliczenia przeprowadzone są dla obecnej ceny energii, która według różnych zapowiedzi ma drastycznie wzrosnąć. Skróci wtedy odpowiednio drastycznie okres zwrotu. Ponadto firmy przy zakupie instalacji fotowoltaicznej opisują podatek VAT (- 23%) wykazany na fakturze zakupowej, a ponadto mogą dokonać odpisów amortyzacyjnych. Obniża to znacznie koszt instalacji.  

Przy inwestycji w instalację fotowoltaiczną w firmie istnieje możliwość uzyskania kredytu lub skorzystania z leasingu operacyjnego w uzyskaniu którego chętnie pomożemy.

Skontaktuj się z nami w celu otrzymania oferty!   Kontakt