Instalacja fotowoltaiczna dla Twojego domu to źródło wieloletnich korzyści finansowych. Dzięki niej możesz obniżyć domowe rachunki za energię elektryczną nawet o 90%.
Skontaktuj się z nami – Kontakt
Przeprowadzimy analizę Twoich potrzeb i zaoferujemy optymalne  rozwiązanie 
 zmniejszenia kosztów utrzymania dla Twego domu.

Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii pozwala prosumentowi czyli właścicielowi prywatnej instalacji na domu mieszkalnym rozliczać się z Zakładem Energetycznym poprzez system tzw. opustów. Polega  on na tym, że wprowadzone do sieci chwilowe nadwyżki energii wyprodukowane np. w słoneczny letni dzień można odebrać nocą lub w zimie. Sieć energetyczna działa w tym wypadku jak wielki akumulator.
Rozliczenia przeprowadzane są w skali roku.
Przy dobrze dobranej instalacji fotowoltaicznej od chwili uruchomienia jej prosument praktycznie przestaje płacić za energię elektryczną dla swoim domu. Całkowity zwrot kosztów budowy nowoczesnej instalacji fotowoltaicznej następuje w czasie do 9 lat. Daje to zwrot z kapitału 11 % rocznie, niemożliwy do osiągnięcia w żadnym banku.  Trwałość instalacji to okres min 30 lat. Po okresie zwrotu instalacja przynosi więc jeszcze wiele lat co roku pewny zysk.
System rozliczeń nie zmienia się w przypadku skorzystania z dotacji na budowę instalacji. Wszelkie dotacje zmniejszają więc okres zwrotu nakładów – np.  40% dotacji skraca ten okres do 5 lat.
Od 1 stycznia 2019 koszt montażu instalacji fotowoltaicznej można odpisać od podatku. Pomniejsza to dodatkowo okres zwrotu. Omawiamy to szerzej w zakładce –  Ulga podatkowa
Skorzystaj z naszej oferty na wykonanie nowoczesnej, zbudowanej z najlepszych i sprawdzonych podzespołów instalacji fotowoltaicznej.
Skontaktuj się z nami w celu otrzymania oferty! Kontakt